ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์เจริญกรุง กรุงเทพมหานคร

ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์อารีย์-ประดิพัทธ์ กรุงเทพมหานคร

ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชียงใหม่

ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ศรีจันทร์ ขอนแก่น

ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์เจริญกรุง กรุงเทพมหานคร

ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชียงใหม่

ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ศรีจันทร์ ขอนแก่น

รู้จักกับ

ย่านเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

THAILAND CREATIVE DISTRICT NETWORK

พื้นที่ย่านทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยล้วนมีศักยภาพและสินทรัพย์ที่สามารถนำมาต่อยอดได้ แม้จะเป็นเพียงย่านเล็กๆ แต่ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว หากใช้ความคิดสร้างสรรค์สร้างมูลค่าให้กับวัฒนธรรมท้องถิ่นเดิมที่มีอยู่ ยกระดับคุณภาพชีวิต ภายใต้หัวใจสำคัญคือการมีส่วนร่วมของทุกคน ก็จะทำให้ย่านเล็กๆ พัฒนาไปได้ไกลสู่เมืองสร้างสรรค์บนเวทีโลกได้

สำรวจแผนที่ย่าน

18 เมือง
สร้างสรรค์

จังหวัดเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย ที่เอาจุดเด่นเฉพาะตัวที่มีรากฐานมาจากวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลาย ไปจนถึงทรัพยากรธรรมชาติ มาใช้เป็นเครืองมือในการพัฒนาเมือง

Bangkok

กรุงเทพฯ

Chiang Mai

เชียงใหม่

Khon Khaen

ขอนแก่น

Chiang Rai

เชียงราย

Nakhon Pathom

นครปฐม

Nakhon Ratchasima

นครราชสีมา

Nakhon Si Thammarat

นครศรีธรรมราช

Nan

น่าน

Pattani

ปัตตานี

Payao

พะเยา

Rayong

ระยอง

Loei

เลย

Lamphun

ลำพูน

Sakon Nakhon

สกลนคร

Sukhothai

สุโขทัย

Suphan Buri

สุพรรณบุรี

Songkhla

สงขลา

Ubon Ratchathani

อุบลราชธานี