ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

เจริญกรุง

CHAROENKRUNG CREATIVE DISTRICT

กรุงเทพมหานคร

เจริญกรุง ถนนสายแรกแห่งประเทศไทย เป็นแหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของผู้คนหลากเชื้อชาติ ทั้งไทย จีน มุสลิม และตะวันตก จุดกำเนิดของสถานที่สำคัญแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งแต่สถานทูตแห่งแรก ธนาคารแห่งแรกอีกทั้งยังมีสถาปัตยกรรม ร้านค้าเก่าแก่ ภูมิปัญญาอาหารสูตรโบราณ และช่างฝีมือดั้งเดิมซุกซ่อนอยู่มากมาย ด้วยเสน่ห์แห่งความผสมผสานแบบเฉพาะตัวนี้ ทำให้ปัจจุบันมีแกลเลอรี ธุรกิจสร้างสรรค์ กิจกรรมต่าง ๆ ทยอยกันเข้ามาใช้พื้นที่ย่านแห่งนี้อย่างไม่คาดสาย ไปจนถึงได้รับการพัฒนาจากหลายภาคส่วน ส่งผลให้ย่านเจริญกรุงเป็นที่รู้จักกันในฐานะ ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้นแบบของประเทศ

โปรเจ็กต์แนะนำของย่านเจริญกรุง

CHAROENKRUNG PROJECT HIGHLIGHT

Portrait of
Charoenkrung

Portrait of Charoenkrung โครงการที่ใช้ประโยชน์จากศาสตร์แห่งการถ่ายภาพเพื่อบันทึก และถ่ายทอดเรื่องราวของย่านเจริญกรุงในปี 2563 ผ่านภาพถ่ายครอบครัวในย่าน ออกมาเป็นนิทรรศการศิลปะรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และคุณค่าของย่าน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นตำนาน ประวัติศาสตร์ สังคม ครอบครัว วิถีชีวิต อาชีพ ธุรกิจ และวัฒนธรรมในแง่มุมที่มีคุณค่าแต่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อน ช่วยสร้างความภาคภูมิใจและสานสัมพันธ์ระหว่างผู้มาเยือนและคนในย่าน ไปจนถึงคนในย่านด้วยกันเอง

ทำความรู้จักกับย่านเจริญกรุง

ALL ABOUT CHAROENKRUNG

CHAROENKRUNG
PROJECT

รวมทุกโครงการเพื่อการพัฒนาย่านเจริญกรุง

CHAROENKRUNG
RESEARCH

ชุดความรู้ ข้อมูล และงานวิจัยในย่านเจริญกรุง

CHAROENKRUNG
STORY

เรื่องราวเจริญกรุง ผ่านบทความ เรื่องเล่าที่น่าสนใจ การบอกเล่าโดยตรงจากคนในย่าน


ฐานข้อมูลย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์เจริญกรุง

CHAROENKRUNG
CREATIVE DISTRICT
DATABASE

แพลตฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลสำคัญของย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้นแบบเจริญกรุง ทั้งในด้านธุรกิจ ด้านกายภาพ และด้านประชากร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศน์ของย่าน ผ่านการวิเคราะห์อัตราการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ การใช้ประโยชน์พื้นที่ แสดงผลเป็น ฐานข้อมูลเชิงแผนที่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ นักลงทุน และคนทั่วไป ในการสำรวจศักยภาพของพื้นที่ ธุรกิจสร้างสรรค์ และธุรกิจทั่วไปในย่าน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลท่องเที่ยวย่าน เช่น สถานที่สำคัญ ร้านค้า กิจกรรมและผลงานสร้างสรรค์ บุคลากรสร้างสรรค์และช่างฝีมือ นำไปสู่โอกาสทางธุรกิจ และการลงทุนใหม่ ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ย่าน

อาคาร

6,976

ข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร และสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ อาคารอนุรักษ์ และอาคารที่มีการออกแบบที่โดดเด่น

อาคารสำคัญ

229

อาคารมีพื้นที่ให้เช่าหรือขาย

299


หน่วยงานธุรกิจ

1,993

ข้อมูลบริษัท ร้านค้า และหน่วยงานตามประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และกลุ่มสนับสนุนอื่น ๆ

ธุรกิจสร้างสรรค์

1,010

ธุรกิจทั่วไป

983


ผลงานสร้างสรรค์

60

ข้อมูลผลงานออกแบบสร้างสรรค์ งานศิลปะภายในย่าน

หมายเหตุ: ข้อมูลจากการสำรวจและสรุปผลการศึกษา เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2563

HAPPENING IN
CHAROENKRUNG

กิจกรรมแนะนำรายเดือนในย่านเจริญกรุงที่ไม่ควรพลาด

Explore
Charoenkrung

คัดสรรเส้นทางท่องเที่ยวในย่านเจริญกรุง หลากหลายรูปแบบ ตอบโจทย์ทุกความสนใจ